ძირითადი მიმართულებები

* ქალი და გენდერული თანასწორობა * ქალი და მშვიდობის მშენებლობა * ქალი და არაძალადობრივი საზოგადოება * ახალგაზრდებთან მუშაობა

ვინა ვართ ჩვენ:

ჩვენ ვართ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ (იგპ) ქალთა ჯგუფი, რომლებიც გავერთიანდით, რათა შეგვექმნა ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისში, 1997 წლის ოქტომბერში. ჩვენი ჯგუფი ჩამოყალიბდა მას შემდეგ, რაც 1992-93 წლებში აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად ქართულ მოსახლეობას საკუთარი სახლ-კარის დატოვება მოუხდა.

ჩვენი ორგანიზაციის მისია:

ქალთა აქტივობის განვითარება საგანმანათლებლო, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული საქმიანობის მეშვეობით ქალის როლის ასამაღლებლად საქართველოში დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობისა და კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში.

საინფორმაციო ფურცელი

on . Posted in შეხვედრები

3 4

დაიბეჭდა საინფორმაციო ფურცელი, რომელშიც ახსნილია ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველის არსი: რომ ონლაინ პლატფორმა საუკეთესო შესაძლებლობაა ორივე მხარისთვის - ამომრჩევლისთვისაც და პოლიტიკური სუბიექტისთვისაც: ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველის დანერგვა არის მოქალაქეთა ინფორმირება „ამომრჩევლთა რჩევის აპლიკაციის“ მეშვეობით.
პოლიტიკურ პარტიას ეძლევა საშუალება, ამომრჩეველს გააცნოს თავისი პროგრამა. ამომრჩეველი კი იღებს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რომელი პარტიაა უფრო ახლოს მის ხედვასთან. 

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით