ძირითადი მიმართულებები

* ქალი და გენდერული თანასწორობა * ქალი და მშვიდობის მშენებლობა * ქალი და არაძალადობრივი საზოგადოება * ახალგაზრდებთან მუშაობა

ვინა ვართ ჩვენ:

ჩვენ ვართ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ (იგპ) ქალთა ჯგუფი, რომლებიც გავერთიანდით, რათა შეგვექმნა ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისში, 1997 წლის ოქტომბერში. ჩვენი ჯგუფი ჩამოყალიბდა მას შემდეგ, რაც 1992-93 წლებში აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად ქართულ მოსახლეობას საკუთარი სახლ-კარის დატოვება მოუხდა.

ჩვენი ორგანიზაციის მისია:

ქალთა აქტივობის განვითარება საგანმანათლებლო, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული საქმიანობის მეშვეობით ქალის როლის ასამაღლებლად საქართველოში დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობისა და კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში.

შეხვედრა ფონდი „სოხუმის“ ოფისში

on . Posted in შეხვედრები

1 2 3

14 სექტემბერს ფონდი „სოხუმის“ ოფისში ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდა პარტია „თავისუფალი საქართველოს“ წარმომადგენელი. მოხდა დამსწრეების ინფორმირება ონლაინ ხმის მრიცხველის არსის შესახებ, მათ მოისმინეს პასუხები პლატფორმაში წარმოდგენილ გარკვეულ კითხვებზე და საშუალება მიეცათ, დაეფიქსირებინათ საკუთარი აზრი.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

შეხვედრა ოზურგეთში - ონლაინ ხმის მრიცხველის წარდგენა

on . Posted in შეხვედრები

1 2 3 4

ოზურგეთში გაიმართა პოლიტიკური პარტია „ჩვენი საქართველო - სოლიდარობის ალიანსის“ შეხვედრა ამომრჩევლებთან - მოხდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე მაჟორიტარობის კანდიდატების წარდგენა.

ფონდი „სოხუმის“ წარმომადგენლებმა პოლიტიკური პარტიის წევრებს და შეხვედრაზე შეკრებილ მოქალაქეებს გააცნეს ინფორმაცია ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით შექმნილი „ონლაინ ხმის მრიცხველის“ შესახებ.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

შეხვედრა ქუთაისის ცენტრალურ პარკში

on . Posted in შეხვედრები

1 2 3 4

6 სექტემბერს ქუთაისის ცენტრალურ პარკში გაიმართა პოლიტიკური პარტია „ჩვენი საქართველო - სოლიდარობის ალიანსის“ შეხვედრა ამომრჩევლებთან, სადაც მოხდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე მაჟორიტარობის კანდიდატების წარდგენა.

ფონდი „სოხუმის“ წარმომადგენლებმა პოლიტიკური პარტიის წევრებს და შეხვედრაზე შეკრებილ მოქალაქეებს გააცნეს ინფორმაცია „ონლაინ ხმის მრიცხველის” შესახებ და დაურიგეს საინფორმაციო ფლაერები.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

საჯარო დისკუსია ქუთაისში

on . Posted in შეხვედრები

1 2

 3 4

ფონდი „სოხუმის“ ოფისში ჩატარდა საჯარო დისკუსია, რომელზეც დამსწრეები გაეცნენ „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველის“ არსს. მათ შესაძლებლობა მიეცათ, მოესმინათ კომპეტენტური პირების პასუხები ონლაინ პლატფორმაში წარმოდგენილ კითხვებზე, დაეფიქსირებინა საკუთარი აზრი და დაესვა შეკითხვები.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ ფარგლებში ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

პირველი შეხვედრა ქობულეთში პოლიტიკურ პარტიებთან

on . Posted in შეხვედრები

1 2 3 4

ქობულეთში ჩატარდა პირველი შეხვედრა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან. მათ უპასუხეს ონლაინ პლატფორმაში წარმოდგენილ რამდენიმე კითხვას, ისაუბრეს თავიანთ პროგრამებზე. მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველის შესახებ.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით