ძირითადი მიმართულებები

* ქალი და გენდერული თანასწორობა * ქალი და მშვიდობის მშენებლობა * ქალი და არაძალადობრივი საზოგადოება * ახალგაზრდებთან მუშაობა

ვინა ვართ ჩვენ:

ჩვენ ვართ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ (იგპ) ქალთა ჯგუფი, რომლებიც გავერთიანდით, რათა შეგვექმნა ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისში, 1997 წლის ოქტომბერში. ჩვენი ჯგუფი ჩამოყალიბდა მას შემდეგ, რაც 1992-93 წლებში აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად ქართულ მოსახლეობას საკუთარი სახლ-კარის დატოვება მოუხდა.

ჩვენი ორგანიზაციის მისია:

ქალთა აქტივობის განვითარება საგანმანათლებლო, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული საქმიანობის მეშვეობით ქალის როლის ასამაღლებლად საქართველოში დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობისა და კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში.

პროექტის ადვოკატირების სტრატეგია

on . Posted in შეხვედრები

1 

მიუხედავად Covid-19 ვირუსით ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო ვითარებისა, ფონდი „სოხუმი“ აგრძელებს ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ განხორციელებას. პროექტის გუნდი დისტანციურ მუშაობის რეჟიმზე გადავიდა. შემუშავდა ადვოკატირების სტრატეგია, რომელშიც აღწერილია, როგორც პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობის და მუშაობის დეტალური გზები და მიდგომები, ასევე მოქალაქეების „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველის“ შესახებ ინფორმირების, მათი საარჩევნო აქტიურობის გაზრდის კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, ადვოკატირების სტრატეგიაში გათვალისწინებულია პოლიტიკურ პარტიებთან და მოქალაქეებთან დისტანციური თანამშრომლობის სამოქმედო გეგმა, განისაზღვრა კონკრეტული სახელმწიფო ინსტიტუტები, გადაწყვეტილების მიმღებნი, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებთანაც აქტიური კომუნიკაციის გზით, ფონდი „სოხუმი“ დასახული მიზნების მიღწევას შეეცდება და უზრუნველყოფს მოქალაქეების მაქსიმალურ ინფორმირებას და ჩართვას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

ანალიტიკური სტატიების კრებული საარჩევნო სისტემის განვითარებისათვის

on . Posted in პუბლიკაციები

ფონდ „სოხუმში“ მომზადდა ანალიტიკური სტატიების კრებული „ვიშეგრადის ქვეყნების და საქართველოს გამოცდილება საარჩევნო სისტემის განვითარების და არჩევნებში მოქალაქეების მონაწილეობის გაძლიერების საქმეში“. მასში ასახულია ჩეხეთის, პოლონეთის, სლოვაკეთის და საქართველოს ექსპერტების პოლიტიკური დოკუმენტები - ამ ოთხი ქვეყნის გამოცდილება საარჩევნო სისტემის ფორმირების, განვითარებისა და პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ.

კრებული მომზადდა პროექტის „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ ფარგლებში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

ვორკშოპი ადვოკატირების საკითხებზე

on . Posted in შეხვედრები

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ორდღიან ვორკშოპზე კლარა კოზლოვამ ქართველ პარტნიორებს გაუზიარა თავისი ქვეყნის - ჩეხეთის გამოცდილება საარჩევნო ონლაინ მრიცხველის დანერგვასთან დაკავშირებით. შემუშავდა ადვოკატირების გეგმა, გაიწერა სამუშაო სტრატეგია.

ვორკშოპი გაიმართა ფონდი „სოხუმის“ თბილისის წარმომადგენლობის ოფისში პროექტის „საქართველოში 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ხმების ონლაინ მრიცხველი“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

პოლიტიკური დოკუმენტები სლოვაკეთის, პოლონეთისა და ჩეხეთის გამოცდილების შესახებ

on . Posted in პუბლიკაციები

1 სლოვაკეთის, პოლონეთისა და ჩეხეთის ექსპერტებმა დაასრულეს მუშაობა პოლიტიკურ დოკუმენტებზე, რომლებშიც გვიზიარებენ თავიანთი ქვეყნების გამოცდილებას საარჩევნო სისტემის ფორმირების, განვითარებისა და პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ ფარგლებში ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

პოლიტიკური დოკუმენტები საქართველოს გამოცდილების შესახებ

on . Posted in პუბლიკაციები

1 2

ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტი „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ განხორციელების აქტიურ ფაზაშია. საქართველოს ექსპერტებმა დაასრულეს პოლიტიკის დოკუმენტებზე მუშაობა. პოლიტიკის ერთ-ერთ დოკუმენტში გაანალიზებულია პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ნდობის მნიშვნელობა საქართველოში დემოკრატიის მდგრადი განვითარებისათვის. მეორე პოლიტიკურ დოკუმენტში საუბარია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის შესაძლო საარჩევნო სისტემების მოდელებზე, რომლებიც წარმოდგენილია საქართველოში ძირითადი პოლიტიკური პარტიების მიერ.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით