ძირითადი მიმართულებები

* ქალი და გენდერული თანასწორობა * ქალი და მშვიდობის მშენებლობა * ქალი და არაძალადობრივი საზოგადოება * ახალგაზრდებთან მუშაობა

ვინა ვართ ჩვენ:

ჩვენ ვართ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ (იგპ) ქალთა ჯგუფი, რომლებიც გავერთიანდით, რათა შეგვექმნა ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისში, 1997 წლის ოქტომბერში. ჩვენი ჯგუფი ჩამოყალიბდა მას შემდეგ, რაც 1992-93 წლებში აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად ქართულ მოსახლეობას საკუთარი სახლ-კარის დატოვება მოუხდა.

ჩვენი ორგანიზაციის მისია:

ქალთა აქტივობის განვითარება საგანმანათლებლო, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული საქმიანობის მეშვეობით ქალის როლის ასამაღლებლად საქართველოში დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობისა და კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში.

სიუჟეტი კონფერენციის შესახებ

on . Posted in მასმედია

ტელეკომპანია „რიონის“ ეთერით გავიდა სიუჟეტი, რომელიც 11 მაისს თბილისში გაიმართულ კონფერენციას „ვიშეგრადის „V4“ ქვეყნებისა და საქართველოს გამოცდილება ადგილობრივ დონეზე  თანაბარი, ინკლუზიური და დემოკრატიული მმართველობისათვის“ ეხებოდა. 

ექსპერტებმა, შეხვედრის ორგანიზატორებმა და სტუმრებმა სიუჟეტში ისაუბრეს გადაწყვეტილების მიღების დონეზე საზოგადოების ჩართულობის, გენდერული ბიუჯეტირების და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ. გამოიკვეთა გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობაც.

სიუჟეტი მომზადდა პროექტის „ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა ადგილობრივ დონეზე თანაბარი, ინკლუზიური და დემოკრატიული მმართველობის ადვოკატირებისთვის“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

შეხვედრა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში გენდერული მიდგომების დანერგვის საკითხებზე

on . Posted in შეხვედრები / ვორკშოპები

1 2
 3 4

ფონდი  „სოხუმის“ ინიციატივით, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში  ჩატარდა  შეხვედრა  ადგილობრივი თვითმმართველობის პირველი პირების, საკრებულოსა და მერიის თანამშრომლების, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ადგილობრივი სამსახურის, მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრების, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით.     

შეხვედრაზე მოხდა ფონდის მიერ შექმნილი ადგილობრივი გენდერული სტრატეგიის გზამკვლევის, მისი ზოგადი პრინციპების გაცნობა. გაიმართა საინტერესო დისკუსია მუნიციპალიტეტის გენდერულ პოლიტიკასა და პრაქტიკაზე, გამოცდილებასა და გამოწვევებზე. მონაწილეებმა ისაუბრეს საჭიროებებზე, რომლებიც იკვეთება  სოციალური პოლიტიკის მეტი ეფექტურობის კუთხით.

როგორც გამოჩნდა, მუნიციპალიტეტს აქვს ძალიან კარგი პრაქტიკა ადგილობრივი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის სოციალური სერვისების დანერგვის, ქალების, ახლგაზრდების, განსაკუთრებით ხანდაზმულების სოციალური ინტეგრაციის  ხელშეწყობისთვის. ფონდი „სოხუმის“ წარმომადგენლების შეფასებით, გენდერულად მგრძნობიარე მიდგომების დანერგვა ადვილია იქ, სადაც არის სამართლიანი, მოწყვლად ჯგუფებზე ორიენტირებული სოციალური პრაქტიკა, რისი მაგალითიც ბლომად არის ტყიბულში - ორგანიზაცია PIN-ის  სოციალური ჩართულობის პროექტის დამსახურებით, რომელსაც დახვდა შესაბამისი პოლიტიკური ნება ადგილობრივი თვითმმართველობისგან.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

მრგვალი მაგიდა ზესტაფონში გენდერული მეინსტრიმინგის საკითხებზე

on . Posted in შეხვედრები / ვორკშოპები

1 2 3

ფონდმა „სოხუმმა“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მრგვალი მაგიდის ფორმატში   შეხვედრა გამართა. თემა - „გენდერული მიდგომების დანერგვა ადგილობრივ პოლიტიკაში (გენდერული მეინსტრიმინგი)“. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების, სამოქალაქო ჯგუფების გარდა, შეხვედრას დაესწრნენ  ხარაგაულის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები.

შეხვედრაზე მოხდა ფონდის მიერ შექმნილი ადგილობრივი გენდერული სტრატეგიის გზამკვლევის  პრინციპების და ოთხი  ძირითადი  მიმართულების გაცნობა:  რა  საკითხები უნდა აისახოს ადგილობრივ პოლიტიკურ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმებში, ვინ შეიძლება იყვნენ გზამკვლევის მომხმარებლები.

მრგვალ მაგიდაზე გაიმართა საინტერესო დისკუსიები მუნიციპალიტეტების  გენდერულ პოლიტიკასა და პრაქტიკაზე, გამოცდილებებსა და გამოწვევებზე. მონაწილეებმა ისაუბრეს საჭიროებებზე, რომელიც იკვეთება პერსონალის   გენდერული  განათლების, გენდერული ბიუჯეტირების, საჭიროებათა კვლევების მეთოდოლოგიის კუთხით და ხაზი გაუსვეს კვალიფიციურ არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობის აუცილებლობას. გამოიკვეთა სამომავლო მუშაობის კონტურები. გაჟღერდა რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინება მონაწილეთა აზრით, აუცილებლად აისახება ქალთა ახალგაზრდების, და სხვა ჯგუფების    მდგომარეობაზე.

შეხვედრა გაიმართა პროექტის „ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა ადგილობრივ დონეზე თანაბარი, ინკლუზიური და დემოკრატიული მმართველობის ადვოკატირებისთვის“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

სიუჟეტი „რიონის“ ეთერით - მრგვალი მაგიდა წყალტუბოში

on . Posted in მასმედია

ტელეკომპანია „რიონის“ ეთერით სიუჟეტი გავიდა თემაზე, რომელიც წყალტუბოში გამართულ მრგვალ მაგიდას ასახავს. შეხვედრის თემა იყო „გენდერული მიდგომების დანერგვა ადგილობრივ პოლიტიკაში.“

გენდერული მეინსტრიმინგი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში, არსებული რესურსები, სამომავლო სტრატეგიები - ამ საკითხებზე საუბრობენ სიუჟეტში საკანონმდებლო ადა აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, შეხვედრის ორგანიზატორები და მონაწილეები.

სიუჟეტი მომზადდა პროექტის „ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა ადგილობრივ დონეზე თანაბარი, ინკლუზიური და დემოკრატიული მმართველობის ადვოკატირებისთვის“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

„გენდერული მიდგომების დანერგვა ადგილობრივ პოლიტიკაში“ - მრგვალი მაგიდა ვანში

on . Posted in მრგვალი მაგიდა

1 2 3 4 5

„გენდერული მიდგომების დანერგვა ადგილობრივ პოლიტიკაში“ - ფონდი „სოხუმის“ ორგანიზებით ამ საკითხზე გაიმართა მსჯელობა ვანის მუნიციპალიტეტის სხდომათა დარბაზში. შეხვედრას ესწრებოდნენ მუნიციპალიტეტის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრები.

საუბარი, ძირითადად, შეეხო ფონდი „სოხუმის“ მიერ შემუშავებული ადგილობრივი გენდერული პოლიტიკის სტრატეგიულ გზამკვლევს: როგორ უნდა დაინერგოს გენდერული მეინსტრიმინგი ადგილობრივ დონეზე, რა უნდა გაითვალისწინონ ამ მიმართულებით მომუშავე ადამიანებმა, რას ნიშნავს გენდერული ბიუჯეტი და რატომაა ის საჭირო. 

მონაწილეთა მხრიდან გაიჟღერდა, რომ გენდერული პოლიტიკის ფორმირება მუნიციპალიტეტში საწყის ეტაპზეა, ამიტომ აქტიურად გააგრძელებენ თანამშრომლობას ფონდ „სოხუმთან“.

მრგვალი მაგიდა გაიმართა პროექტის „ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა ადგილობრივ დონეზე თანაბარი, ინკლუზიური და დემოკრატიული მმართველობის ადვოკატირებისთვის“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით