ძირითადი მიმართულებები

* ქალი და გენდერული თანასწორობა * ქალი და მშვიდობის მშენებლობა * ქალი და არაძალადობრივი საზოგადოება * ახალგაზრდებთან მუშაობა

ვინა ვართ ჩვენ:

ჩვენ ვართ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ (იგპ) ქალთა ჯგუფი, რომლებიც გავერთიანდით, რათა შეგვექმნა ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისში, 1997 წლის ოქტომბერში. ჩვენი ჯგუფი ჩამოყალიბდა მას შემდეგ, რაც 1992-93 წლებში აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად ქართულ მოსახლეობას საკუთარი სახლ-კარის დატოვება მოუხდა.

ჩვენი ორგანიზაციის მისია:

ქალთა აქტივობის განვითარება საგანმანათლებლო, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული საქმიანობის მეშვეობით ქალის როლის ასამაღლებლად საქართველოში დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობისა და კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში.

„გენდერული მეინსტრიმინგი ადგილობრივ თვითმმართველობაში“

on . Posted in კვლევები / პუბლიკაციები

ფონდი „სოხუმის“ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოცემა - პუბ­ლი­კა­ცია აქტუალურ თემაზე „გენდერული მეინსტრიმინგი ადგილობრივ თვითმმართველობაში“. ეს არის სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის ექ­სპერ­ტთა მი­ერ შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი ნაშ­რო­მე­ბის კრე­ბული, რო­მე­ლიც მიზ­ნად ისა­ხავს, ვი­შეგ­რა­დის ქვეყ­ნე­ბის და  საქართველოს გა­მოც­დი­ლე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ად­გი­ლობ­რივ  მმარ­თვე­ლო­ბა­ში გენ­დე­რუ­ლი პოლიტიკის ადვოკატირებას.

კვლე­ვე­ბი ჩა­ტარ­და  პრო­ექ­ტის „ვი­შეგ­რა­დის ქვეყ­ნე­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა ად­გი­ლობ­რივ დო­ნე­ზე თა­ნა­ბა­რი, ინ­კლუ­ზი­უ­რი და დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი მმარ­თვე­ლო­ბი­სათ­ვის“ ფარ­გლებ­ში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

გენდერული თანასწორობა როგორც მდგრადი განვითარების პირობა - პუბლიკაცია აქტუალურ თემაზე

on . Posted in მასმედია

112 აპრილს ინტერნეტში დაიბეჭდა აფხაზეთის საკითხებზე ექსპერტის სტატია „გენდერული თანასწორობა როგორც მდგრადი განვითარების პირობა“.  მასში მოყვანილია გენდერული მეინსტრიმინგის დანერგვის ევროპული გამოცდილება, ვიშეგრადის ქვეყნების - პოლონეთის, ჩეხეთის, სლოვაკეთის, უნგრეთის - კონკრეტული მაგალითები. 

„ხელისუფლებაში ქალთა მონაწილეობა ობიექტურად აუცილებელი პირობაა ქვეყნის მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებისა და მდგრადი განვითარებისათვის. ქალთა ინტეგრაცია პოლიტიკურ ცხოვრებაში ნიშნავს ქალებისა და მამაკაცების ძალისხმევის გაერთიანებას საერთო სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის“, - ნათქვამია პუბლიკაციაში.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

ევროპული გამოცდილება, ქართული რეალობა, პერსპექტივები - საინფორმაციო შეხვედრაზე განხილული საკითხები

on . Posted in შეხვედრები / ვორკშოპები

1 2 3

კიდევ ერთი საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა ქუთაისში, პროფესიულ სასწავლებელში პროექტის „ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა ადგილობრივ დონეზე, თანაბარი ინკლუზიური და დემოკრატიული მმართველობის ადვოკატირებისათვის“ ფარგლებში.

შეკრებილთა შორის იყვნენ ადგილობრივი თვითმმართველობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სასწავლებლის მასწავლებლები და სტუდენტები.

მათთვის საინტერესო აღმოჩნდა ინფორმაცია პროექტის შესახებ და წარმოდგენილი თემები: დეცენტრალიზაცია და ადგილობრივი გენდერული პოლიტიკა, გენდერული მეინსტრიმინგის დანერგვა მუნიციპალიტეტებში, ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილება. დისკუსიის დროს დაკონკრეტდა და გამოიკვეთა აქტულური საკითხები. გამოჩნდა, რა მნიშვნელობა აქვს სამართლიან ბიუჯეტირებას - ყველა გენდერული ჯგუფის საჭიროებების გათვალისწინებას.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

მრგვალი მაგიდა სოხუმში

on . Posted in მრგვალი მაგიდა

4 აპრილს სოხუმში, ცენტრ „ეროვნულ რესურსში“ ჩატარდა მრგვალი მაგიდა, რომელიც მიეძღვნა  ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ადამიანის უფლებების და ქალთა უფლებების დაცვის საკითხებს. ამ აქტუალური საკითხების განხილვაში მონაწილეობდნენ სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტები, იურისტები, სოხუმის კრების დეპუტატი. როგორც შეხვედრაზე ითქვა, არც ისე ბევრია ადგილობრივი ორგანო, რომელიც ვალდებულად თვლის თავს, ნორმების მიხედვით შეესაბამებოდეს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროს. მეტად მნიშვნელოვანია, დაინერგოს ინკლუზიური მეთოდი  მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად მათი ყოველდღიური საჭიროებების მოგვარებისთვის.

ღონისძიება ჩატარდა პროექტის „ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა ადგილობრივ დონეზე თანაბარი, ინკლუზიური და დემოკრატიული მმართველობის ადვოკატირებისთვის“ ფარგლებში.

  

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

მრგვალი მაგიდა ოჩამჩირეში ქალთა უფლებების დაცვის საკითხებზე

on . Posted in მრგვალი მაგიდა

აფხაზეთის ქალთა ასოციაციის ინიციატივით ქალაქ ოჩამჩირეში გაიმართა მრგვალი მაგიდა  ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ადამიანის უფლებების და ქალთა უფლებების დაცვის საკითხებზე. შეხვედრას ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტივისტები, პედაგოგები და რაიონული კრების დეპუტატი. მრგვალი მაგიდის მონაწილეებმა ისაუბრეს პრობლემებზე, ცვლილებებზე, ინიციატივებზე. აღინიშნა, რომ „საჭიროა მეტი აქტიურობა“, „თუკი ოჩამჩირეში მეტი იქნება არაგულგრილი ადამიანი, ყველა პრობლემის მოგვარება შეიძლება“, „საჭიროა სწრაფვა უკეთესობისკენ“…

მრგვალი მაგიდა გაიმართა პროექტის „ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა ადგილობრივ დონეზე თანაბარი, ინკლუზიური და დემოკრატიული მმართველობის ადვოკატირებისთვის“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით