მისამართი: საქართველო, ქუთაისი 4600. მგალობლიშვილის ქ. №6 
ტელ: (+995 431) 27-29-02; 
ტელ/ფაქ:(+995 431) 27 13-68 
საიტები: Fsokhumi.ge , Fsv4.ge
ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
სკაიპი: fund.sukhumi