ძირითადი მიმართულებები

* ქალი და გენდერული თანასწორობა * ქალი და მშვიდობის მშენებლობა * ქალი და არაძალადობრივი საზოგადოება * ახალგაზრდებთან მუშაობა

ვინა ვართ ჩვენ:

ჩვენ ვართ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ (იგპ) ქალთა ჯგუფი, რომლებიც გავერთიანდით, რათა შეგვექმნა ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისში, 1997 წლის ოქტომბერში. ჩვენი ჯგუფი ჩამოყალიბდა მას შემდეგ, რაც 1992-93 წლებში აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად ქართულ მოსახლეობას საკუთარი სახლ-კარის დატოვება მოუხდა.

ჩვენი ორგანიზაციის მისია:

ქალთა აქტივობის განვითარება საგანმანათლებლო, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული საქმიანობის მეშვეობით ქალის როლის ასამაღლებლად საქართველოში დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობისა და კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში.

ონლაინ ხმის მრიცხველი - მიღებული გაკვეთილები

on . Posted in პუბლიკაციები

ფონდმა „სოხუმმა“ კიდევ ერთი კარგი გამოცდილება გაუზიარა მკითხველს. ქართულ და ინგლისურ ენებზე მომზადდა მე­თო­დო­ლო­გი­უ­რი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო „ონ­ლა­ინ „ხმის მრიცხ­ვე­ლის“ -  ამომ­რჩევ­ლის რჩე­ვის აპ­ლი­კა­ცი­ის (Voter Advice Application) და­ნერ­გვა სა­ქარ­თვე­ლო­ში - მი­ღე­ბუ­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბი“.

პუბლიკაციაში დეტალურადაა ასახული პრო­ექ­ტის „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის თი­თო­ე­უ­ლი ეტა­პი: ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა, მუშაობა პროექტის შემსრულებლებთან, თანამშრომლობა პოლიტიკურ პარტიებთან, საინფორმაციო შეხვედრები საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფთან, მუშაობა მასმედიასთან.

მკითხ­ველი გა­ეც­ნობა დე­ტა­ლურ მე­თო­დო­ლო­გი­ას, მიღებულ გაკვეთილებს, ფონდი „სოხუმის“ საქმიანობის ერთ-ერთ საუკეთესო პრაქტიკას.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

პროექტის შემაჯამებელი კონფერენცია

on . Posted in შეხვედრები

დასრულდა ინოვაციური და საინტერესო პროექტი „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“. 25 მარტს ონლაინ ჩატარდა შემაჯამებელი კონფერენცია, რომელსაც 60-მდე ადამიანი ესწრებოდა.

პროექტის მონაწილეებმა შეკრებილებს გაუზიარეს „ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციის“ ამოქმედების პროცესში მიღებული გამოცდილება და ისაუბრეს მომავალ არჩევნებში მსგავსი პლატფორმის დანერგვასა და გამოყენებაზე.

სტუმრები აქტიურად ჩაერთნენ დისკუსიაში და გამოხატეს მოსაზრებები აპლიკაციის მნიშვნელობაზე მოსახლეობის ინფორმირებისა და პოლიტიკური ნდობის ამაღლების თვალსაზრისით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მისი დანერგვის აუცილებლობასა და სამომავლო პერსპექტივებზე.

    

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

საერთაშორისო სემინარი: მუშაობის შეჯამება და მომავლის პერსპექტივები

on . Posted in შეხვედრები

რა გაკეთდა, რა შედეგები მივიღეთ, როგორ დავძლიეთ გამოწვევები, როგორია სამომავლო მუშაობის პერსპექტივები?

ამ კითხვებზე გაიცა პასუხები საერთაშორისო სემინარზე, რომელიც ზუმის პლატფორმაზე გაიმართა 17 თებერვალს. სემინარში მონაწილეობა მიიღეს პროექტში „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ ჩართულმა ადამიანებმა - ფონდი „სოხუმის“ წარმომადგენლებმა და ექსპერტებმა ვიშეგრადის ქვეყნებიდან: კლარა კოზლოვამ (ჩეხეთი), კატარჟინა ზელინსკამ (პოლონეთი) და პეტერ გურანმა (სლოვაკეთი).

ეს იყო აქტიური მუშაობის რამდენიმე საათი: გამოცდილების გაზიარება, მიღებულ გაკვეთილებზე საუბარი და მომავალი საქმიანობის სტრატეგიის შემუშავება.

1  2 3 4 5 6

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

მიღებული გამოცდილების შეჯამება

on . Posted in მასმედია

წარმატებით დასრულდა ამომრჩევლის რჩევის ონლაინ აპლიკაციის მოქმედება და  ახლა ის დროა, როცა მიღებული გამოცდილების შეჯამებაა საჭირო.

ამჟამად აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა შემაჯამებელ ანგარიშზე და პუბლიკაციაზე, რომელიც გააერთიანებს ფონდი „სოხუმის“ პრაქტიკას ონლაინ პლატფორმასთან დაკავშირებით. მასში განხილული იქნება პლატფორმის შექმნის იდეა, გამოწვევები, თანამშრომლობა პოლიტიკურ პარტიებთან, მუშაობა საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, მასმედიასთან. აისახება ვიშეგრადის ქვეყნების (ჩეხეთი, სლოვაკეთი) გამოცდილება, მიღებული შედეგები და გაკვეთილები...

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

ამომრჩევლის აქტიურობა - სერიოზული განაცხადი

on . Posted in მასმედია

1 2

ამომრჩეველთა რჩევის აპლიკაციის მოქმედება დასრულდა. 15 სექტემბრიდან 21 ნოემბრამდე აპლიკაცია 68780-მა ადამიანმა შეავსო, რაც საკმაოდ სერიოზული განაცხადია. ეს აქტიურობა მკაფიოდ მეტყველებს ამომრჩევლის მაღალ ინტერესზე ქვეყნის მომავალი კურსის მიმართ და იმაზეც, რა დაკვეთა აქვს საზოგადოებას ახალი მოწვევის პარლამენტის მიმართ.

ამ ეტაპზე ფონდი „სოხუმი“ აანალიზებს ამომრჩეველთა მიერ აპლიკაციაში დაფიქსირებულ ყველაზე პრიორიტეტულ საკითხებს და ამზადებს სარეკომენდაციო დოკუმენტს. დოკუმენტი მიეწოდება აპლიკაციაში მონაწილე ყველა პოლიტიკურ პარტიას და  პარლამენტის წევრებს, რათა მათ თავიანთ საქმიანობაში გაითვალისწინონ ეს რეკომენდაციები. ანგარიშვალდებული პარლამენტი ხალხის ნდობის გამართლებაა!

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით