ძირითადი მიმართულებები

* ქალი და გენდერული თანასწორობა * ქალი და მშვიდობის მშენებლობა * ქალი და არაძალადობრივი საზოგადოება * ახალგაზრდებთან მუშაობა

ვინა ვართ ჩვენ:

ჩვენ ვართ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ (იგპ) ქალთა ჯგუფი, რომლებიც გავერთიანდით, რათა შეგვექმნა ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისში, 1997 წლის ოქტომბერში. ჩვენი ჯგუფი ჩამოყალიბდა მას შემდეგ, რაც 1992-93 წლებში აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად ქართულ მოსახლეობას საკუთარი სახლ-კარის დატოვება მოუხდა.

ჩვენი ორგანიზაციის მისია:

ქალთა აქტივობის განვითარება საგანმანათლებლო, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული საქმიანობის მეშვეობით ქალის როლის ასამაღლებლად საქართველოში დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობისა და კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში.

პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობის დასაწყისი

on . Posted in შეხვედრები

1„ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ - ფონდი „სოხუმის“ ეს  პროექტი გულისხმობს საქართველოში პირველი ონლაინ ხმის მრიცხველის შექმნას -  წინასაარჩევნოდ ამომრჩეველთა ინფორმირების მიზნით. შექმნილი საგანგებო მდგომარეობის გამო ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს ონლაინ რეჟიმში.

ფონდის თანამშრომლებმა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს გააცნეს ინფორმაცია პროექტისა და მასში ჩართვის შესაძლებლობის შესახებ, რამაც მათი დაინტერესება გამოიწვია. პარტიებმა გამოთქვეს თანამშრომლობის სურვილი. ორგანიზაცია კვლავაც აგრძელებს მუშაობას ამ მიმართულებით.  

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

ცვლილებები საპროექტო მუშაობაში

on . Posted in შეხვედრები

1 2 3

პროექტი „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ თავიდანვე კარგად იყო გააზრებული და დაგეგმილი. ბოლო დროს Covid-19 ვირუსის გამო შექმნილმა საგანგებო მდგომარეობამ კიდევ უფრო აქტუალური გახადა ეს პროექტი, მაგრამ გამოჩნდა ხელისშემშლელი ფაქტორებიც. პროექტის მონაწილეები ონლაინ შეხვედრების დროს ახალ გზებს ეძებენ, რომ პროექტი წარმატებით განხორციელდეს. მორიგ შეხვედრაზე განხილულ იქნა ონლაინ პლატფორმის „ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციის“ (Voter Advice Application) დანერგვასთან დაკავშირებული საკითხები: პოლონელი ტრენერის მიერ ტრენინგის ჩატარება - ამჯერად ონლაინ; ონლაინ დაიწყება მუშაობა პოლიტიკურ პარტიებთან - მოხდება მათი ინფორმირება აპლიკაციის დანერგვის და პანდემიის პირობებში გამოვლენილი საჭიროებების კუთხით. შეხვედრაზე განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ვიდეორგოლის მომზადებაზე - ანიმაციური ვიდეორგოლი ამომრჩეველს კარგად დაანახებს ონლაინ პლატფორმის არსს, მის მნიშვნელობას გააზრებული არჩევანისთვის და მისცემს სათანადო ინსტრუქციას.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

კითხვარის შემუშავება „ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციისთვის“

on . Posted in შეხვედრები

ჩვენი ორგანიზაცია აპირებს ევროპაში წარმატებული მოდელის - ონლაინ პლატფორმის „ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციის“ (Voter Advice Application) დანერგვას  წინასაარჩევნოდ ამომრჩეველთა ინფორმირების მიზნით. „ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაცია“ გულისხმობს ონლაინ პლატფორმის შექმნას. აპლიკაციაში ასახულ კითხვებზე პასუხების გაცემით, მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნება, გაეცნონ  საარჩევნო პოლიტიკური სუბიექტის პოზიციას. ეს დაეხმარება ამომრჩეველს, გაიგოს, რომელი პოლიტიკური სუბიექტი დგას ყველაზე ახლოს მის შეხედულებებთან, რათა  გააკეთოს ინფორმირებული და გააზრებული არჩევანი.

მიუხედავად Covid-19 ვირუსით ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო ვითარებისა, ფონდი „სოხუმი“ აგრძელებს ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ განხორციელებას.

ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კითხვარის შემუშავების პროცესი, რომელშიც აისახება სხვადასხვა მწვავე საკითხი, მათ შორის Covid-19 პანდემიით  გამოწვეული პრობლემები.

დისტანციურ რეჟიმში მოხდა საზოგადოებაზე ვირუსის გავლენის შესწავლა. მონიტორინგის ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 300-ზე მეტი ადამიანი.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

პროექტის ადვოკატირების სტრატეგია

on . Posted in შეხვედრები

1 

მიუხედავად Covid-19 ვირუსით ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო ვითარებისა, ფონდი „სოხუმი“ აგრძელებს ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ განხორციელებას. პროექტის გუნდი დისტანციურ მუშაობის რეჟიმზე გადავიდა. შემუშავდა ადვოკატირების სტრატეგია, რომელშიც აღწერილია, როგორც პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობის და მუშაობის დეტალური გზები და მიდგომები, ასევე მოქალაქეების „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველის“ შესახებ ინფორმირების, მათი საარჩევნო აქტიურობის გაზრდის კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, ადვოკატირების სტრატეგიაში გათვალისწინებულია პოლიტიკურ პარტიებთან და მოქალაქეებთან დისტანციური თანამშრომლობის სამოქმედო გეგმა, განისაზღვრა კონკრეტული სახელმწიფო ინსტიტუტები, გადაწყვეტილების მიმღებნი, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებთანაც აქტიური კომუნიკაციის გზით, ფონდი „სოხუმი“ დასახული მიზნების მიღწევას შეეცდება და უზრუნველყოფს მოქალაქეების მაქსიმალურ ინფორმირებას და ჩართვას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

ანალიტიკური სტატიების კრებული საარჩევნო სისტემის განვითარებისათვის

on . Posted in პუბლიკაციები

ფონდ „სოხუმში“ მომზადდა ანალიტიკური სტატიების კრებული „ვიშეგრადის ქვეყნების და საქართველოს გამოცდილება საარჩევნო სისტემის განვითარების და არჩევნებში მოქალაქეების მონაწილეობის გაძლიერების საქმეში“. მასში ასახულია ჩეხეთის, პოლონეთის, სლოვაკეთის და საქართველოს ექსპერტების პოლიტიკური დოკუმენტები - ამ ოთხი ქვეყნის გამოცდილება საარჩევნო სისტემის ფორმირების, განვითარებისა და პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ.

კრებული მომზადდა პროექტის „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ ფარგლებში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით