ძირითადი მიმართულებები

* ქალი და გენდერული თანასწორობა * ქალი და მშვიდობის მშენებლობა * ქალი და არაძალადობრივი საზოგადოება * ახალგაზრდებთან მუშაობა

ვინა ვართ ჩვენ:

ჩვენ ვართ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ (იგპ) ქალთა ჯგუფი, რომლებიც გავერთიანდით, რათა შეგვექმნა ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისში, 1997 წლის ოქტომბერში. ჩვენი ჯგუფი ჩამოყალიბდა მას შემდეგ, რაც 1992-93 წლებში აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად ქართულ მოსახლეობას საკუთარი სახლ-კარის დატოვება მოუხდა.

ჩვენი ორგანიზაციის მისია:

ქალთა აქტივობის განვითარება საგანმანათლებლო, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული საქმიანობის მეშვეობით ქალის როლის ასამაღლებლად საქართველოში დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობისა და კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში.

მრავალკომპონენტიანი კვლევები

on . Posted in კვლევები / პუბლიკაციები

პროექტის „ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა ადგილობრივ დონეზე თანაბარი, ინკლუზიური და დემოკრატიული მმართველობის ადვოკატირებისათვის“ ფარგლებში დასრულდა მრავალკომპონენტიანი კვლევების პირველი ეტაპი, რომელშიც ჩართული იყო ქართული მხარის 4 ექსპერტი (პროექტი მიმართულია ადგილობრივ დონეზე თანაბარი, ინკლუზიური და დემოკრატიული მმართველობის ადვოკატირებისაკენ ევროპის მოწინავე ქვეყნების გამოცდილებაზე დაყრდნობით).

მკვლევარებმა წარმოადგინეს საექსპერტო ნაშრომების დრაფტები, რომლებიც 4 დამოუკიდებელ თემას მოიცავს და ეხება ადგილობრივ დონეზე გენდერული პოლიტიკის სხვადახვა ასპექტს.

კვლევის დასრულების შემდეგ რეკომენდაციათა საფუძველზე შემუშავდება პოლიტიკური სტრატეგია, ორიენტირებული ადგილობრივი მმართველობის რეფორმის ჩატარებასა და გენდერულ მეინსტრიმინგზე, რაც პუბლიკაციის სახით მიეწოდება საზოგადოებას.

პროექტიხორციელდებავიშეგრადის ფონდისმხარდაჭერით

სტატია „ახალ გაზეთში“ - ადგილობრივი ბიუჯეტის მართვაში მოსახლეობის ჩართვის შესახებ

on . Posted in მასმედია

  

გაზეთ „ახალი გაზეთის“ (ქუთაისი) 28 აგვისტოს ნომერში დაიბეჭდა ფონდი „სოხუმის“ ექსპერტის, ეკატერინე გამახარიას სტატია „მოქალაქეების ჩართულობა ადგილობრივი ბიუჯეტის განკარგვაში და საკუთარი გარემოს გაუმჯობესებაში - „პრაღა 10-ის“  საინტერესო გამოცდილება“.

„პრაღა 10“ მუნიციპალიტეტით ფონდი „სოხუმის“ და ექსპერტთა დაინტერესების მიზეზი მისი გამოცდილებაა, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტის მართვაში მოსახლეობის ჩართვის ეფექტურ მექანიზმს ეხებოდა.

2015 წლიდან, „პრაღა 10“-ში ამოქმედდა „მონაწილეობითი ბიუჯეტის“  (Participatory Budget) პრაქტიკა, რომლის მიზანია მოსახლეობის გააქტიურება მუნიციპალური მართვის საკითხებში, რაც დემოკრატიული განხილვის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ეფექტურ საშუალებას წარმოადგენს.

სტატიაში სწორედ ამ გამოცდილებაზეა მოთხრობილი.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

ინფორმაციის და გამოცდილების გაცვლის შეხვედრა სამეგრელო-ზემო სვანეთის თვითმმართველობებთან

on . Posted in შეხვედრები / ვორკშოპები

 

 

ზუგდიდის სამხარეო ადმინისტრაციის დარბაზში, 18 ივლისს ფონდი „სოხუმის“ ორგანიზებით ჩატარდა ინფორმაციის და გამოცდილების გაცვლის შეხვედრა სამეგრელო-ზემო სვანეთის თვითმმართველობებთან, ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით. ამ ფორმატის ეს რიგით მეორე შეხვედრაა - პირველი ქუთაისში გაიმართა იმერეთის ადგილობრივი თვითმმართველობების მონაწილეობით.

ფონდი „სოხუმის“  წარმომადგენლებმა შეხვედრის მონაწილეებს გააცნეს პროექტი, რომელიც ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით და მიმართულია ადგილობრივ დონეზე თანაბარი, ინკლუზიური და დემოკრატიული მმართველობის ადვოკატირებისაკენ ევროპის მოწინავე ქვეყნების გამოცდილებაზე დაყრდნობით.  

ინტერესი გამოიწვია საკითხმა, როგორია ჩეხეთის გამოცდილება ადგილობრივ დონეზე თანაბარ მართვაში მოქალაქეთა  ჩართულობის კუთხით და რა „გენდერული მარკერები“ გამოიყენება პროგრამებში ჩართულთა სოციალურ-დემოგრაფიული სურათის ანალიზისთვის;  რა პრაქტიკა არსებობს ქართულ სინამდვილეში სამოქალაქო მონაწილეობის თვალსაზრისით და როგორია ამ მიმართულებით  ადგილობრივი ხელისუფლების, სამოქალაქო ჯგუფების, საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამშრომლობის რეზულტატები - PIN სოციალური ჩართულობის პროექტის,  გაეროს განვითარების პროგრამის  წარმატებული პრაქტიკის მაგალითზე - ადგილობრივი სამოქალაქო ჯგუფების მონაწილეობით.  

საუბარი შეეხო საკითხს, რამდენად ქმედით მექანიზმს  წარმოადგენს დემოკრატიული მმართველობის ხელშეწყობისათვის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოები, რომლის ინსტიტუციონალიზაციაშიც  ფონდ „სოხუმს“ უდიდესი წვლილი მიუძღვის და როგორ ხდება მუნიციპალიტეტების მხრიდან ორგანიზაციის ექსპერტიზის და  გამოცდილების გამოყენება.

შეხვედრის მასალები სასარგებლო იქნება პროექტით დასახული მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად, რაც თანხვედრაშია სახელმწიფო პოლიტიკის დეკლარირებულ პრინციპებთან - მოხდეს  გენდერულ სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა და ახალი კონცეფციების მიღების მხარდაჭერა;  გენდერული თანასწორობის სფეროში საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, გენდერული განვითარების უზრუნველყოფა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა.  

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

ჩეხეთი: ინფორმაციას პროექტის შესახებ ეცნობიან საქართველოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები

on . Posted in შეხვედრები / ვორკშოპები

1

ჩეხეთში, არასამთავრობო ორგანიზაციაში „გენდერული კვლევები“ (Gender Studies) გაიმართა სემინარი საქართველოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებისთვის ჩეხეთის რესპუბლიკაში გენდერული მეინსტრიმინგის და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობის კუთხით. საუბარი წარმართა კლარა კოზლოვამ. ის არის ექსპერტი, მონაწილე ფონდი „სოხუმის“ პროექტისა „ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა ადგილობრივ დონეზე თანაბარი, ინკლუზიური და დემოკრატიული მმართველობის ადვოკატირებისათვის“ (მხარდამჭერი - ვიშეგრადის ფონდი). მან უამბო სემინარის მონაწილეებს აღნიშნული პროექტის შესახებ და 5 ქვეყნის (ჩეხეთი, პოლონეთი, უნგრეთი, სლოვაკეთი, საქართველო) წარმომადგენელი ექსპერტების მიერ პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის შესახებ პოლიტიკური დოკუმენტებისთვის ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებში გენდერული პრობლემატიკის გათვალისწინებით ევროპული ინტეგრაციის კონტექსტში.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდისმხარდაჭერით

„ადგილობრივ პოლიტიკაში გენდერული მიდგომების დანერგვის სტრატეგია“ - სტატია გაზეთ „გურია ნიუსში“

on . Posted in მასმედია

  

„ადგილობრივ პოლიტიკაში გენდერული მიდგომების დანერგვის სტრატეგია“ - ასეთი სათაურით დაიბეჭდა სტატია  26 ივნისის გაზეთ „გურია ნიუსში“.

სტატიის ავტორი, კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმის“ თავმჯდომარე ალლა გამახარია საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოს ლიდერული ადგილი უკავია კავკასიაში პროგრესული გენდერულად მგრძნობიარე კანონების მიღების მხრივ.  მაგრამ გენდერული პოლიტიკის განხორციელება სათანადო დონეზე არ ხდება.

განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება პროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს პოლონეთის, ჩეხეთის, სლოვაკეთის და უნგრეთის - ე.წ. ვიშეგრადის ოთხეულის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლას და ყველაზე წარმატებული რეფორმების გამოყენებას რეგიონალური თანამშრომლობისათვის.

როგორც სტატიაშია აღნიშნული, „საქართველო ევროპული გზისკენ მიისწრაფვის და ამ ქვეყნების გამოცდილება არა მარტო აქტუალური და მიმზიდველია, არამედ მნიშვნელოვანიც, რადგან საერთო ძალისხმევით შესაძლებელია, შემუშავდეს პოლიტიკური სტრატეგია, რომელიც ორიენტირებული იქნება ადგილობრივ თვითმმართველობაში გენდერულ მეინსტრიმინგზე“.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით