ძირითადი მიმართულებები

* ქალი და გენდერული თანასწორობა * ქალი და მშვიდობის მშენებლობა * ქალი და არაძალადობრივი საზოგადოება * ახალგაზრდებთან მუშაობა

ვინა ვართ ჩვენ:

ჩვენ ვართ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ (იგპ) ქალთა ჯგუფი, რომლებიც გავერთიანდით, რათა შეგვექმნა ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისში, 1997 წლის ოქტომბერში. ჩვენი ჯგუფი ჩამოყალიბდა მას შემდეგ, რაც 1992-93 წლებში აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად ქართულ მოსახლეობას საკუთარი სახლ-კარის დატოვება მოუხდა.

ჩვენი ორგანიზაციის მისია:

ქალთა აქტივობის განვითარება საგანმანათლებლო, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული საქმიანობის მეშვეობით ქალის როლის ასამაღლებლად საქართველოში დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობისა და კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში.

პროექტის შესახებ

on . Posted in პროექტის შესახებ

vsf

ეფექტური მართვა და გენდერული თანასწორობა - ეს არის საქართველოს რეფორმის დღის წესრიგის ძირითადი პრიორიტეტული საკითხები ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში. დეკლარირებული ვალდებულებების მიუხედავად, დასახული მიზნების მიღწევა ჯერაც რთულია. ძალიან დაბალია ქალთა მონაწილეობა  პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში. ადგილობრივი მთავრობები მოკლებულნი არიან ძალაუფლებას და გააჩნიათ საზოგადოების მონაწილეობის დეფიციტი.

პროექტი ეფუძნება მოსაზრებას, რომ გენდერულად სენსიტიური ადგილობრივი მმართველობის რეფორმის გატარება არის ძლიერი ძალა, რაც  საქართველოს დააახლოებს  ევროპულ მიზნებთან. ევროპული, კერძოდ კი ვიშეგრადის გამოცდილება გენდერულად სენსიტიური მართვის კუთხით აგრეთვე იქნება ნეიტრალური პლატფორმა ქართველი და აფხაზი ლიდერი  ქალებისთვის და ხელს შეუწყობს ნდობის აღდგენას,  ერთმანეთისთვის ცოდნის გაზიარებას.

პროექტი მიმართულია ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლისკენ გენდერული მეინსტრიმინგის და ადგილობრივი მმართველობის რეფორმაში საზოგადოების მონაწილეობის მხრივ. ვიშეგრადის ქვეყნებმა წარმატებით გამოიყენეს ასეთი რეფორმები რეგიონალური თანამშრომლობისა და ევროინტეგრაციის მისაღწევად.

საქართველოს შეუძლია დიდი სარგებელი ნახოს ამ გამოცდილებით. სასწავლო ვიზიტის, კვლევის, შემდგომი საზოგადოებრივი და ექსპერტული კონსულტაციების შედეგად, პროექტის ფარგლებში შემუშავდება ადგილობრივი მმართველობის რეფორმასა და გენდერულ მეინსტრიმინგზე ორიენტირებული პოლიტიკური სტრატეგია.

პროექტში აფხაზეთის არასამთავრობო ორგანიზაციის მონაწილეობა ხელს შეუწყობს მათ ევროპული მართვის სტანდარტების უკეთ გაცნობიერებაში. ამასთანავე - გააძლიერებს ნდობას ქართულ და აფხაზურ საზოგადოებებს შორის, გააერთიანებს მათ ერთი მიზნის ირგვლივ, რაც  უმთავრეს ელემენტს წარმოადგენს მშვიდობის შენების პროცესში.