ძირითადი მიმართულებები

* ქალი და გენდერული თანასწორობა * ქალი და მშვიდობის მშენებლობა * ქალი და არაძალადობრივი საზოგადოება * ახალგაზრდებთან მუშაობა

ვინა ვართ ჩვენ:

ჩვენ ვართ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ (იგპ) ქალთა ჯგუფი, რომლებიც გავერთიანდით, რათა შეგვექმნა ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისში, 1997 წლის ოქტომბერში. ჩვენი ჯგუფი ჩამოყალიბდა მას შემდეგ, რაც 1992-93 წლებში აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად ქართულ მოსახლეობას საკუთარი სახლ-კარის დატოვება მოუხდა.

ჩვენი ორგანიზაციის მისია:

ქალთა აქტივობის განვითარება საგანმანათლებლო, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული საქმიანობის მეშვეობით ქალის როლის ასამაღლებლად საქართველოში დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობისა და კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში.

საბოლოო მაჩვენებელი - 68 760

on . Posted in მასმედია

1 2 3

აპლიკაციის მოქმედება დასრულდა. ონლაინ ხმის მრიცხველი დაგეგმილზე მეტხანს, კიდევ თითქმის ერთი თვე „მუშაობდა“ ინტერნეტში. საპარლამენტო არჩევნები 31 ოქტომბერს გაიმართა, დამატებითი არჩევნები კი 21 ნოემბერს - სწორედ ეს იყო მიზეზი.

საპროექტო გუნდი აქტიურად მოქმედებდა ინფორმაციის გასავრცელებელად.

საბოლოოდ აპლიკაცია შეავსო 68 760-მა ადამიანმა. ეს საკმაოდ სერიოზული მაჩვენებელია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ასეთი აპლიკაცია პირველად იყო წარმოდგენილი ამომრჩევლების წინაშე.

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით